Czym jest dogoterapia?

Poprzez kontakt z psem dzieci doskonalą swoje umiejętności społeczne, kształtują wrażliwość.
Gdy w zajęciach uczestniczy pies, dłużej i chętniej ćwiczą, a wykonywanie zadań wywołuje wiele radości.
Pies potrafi skoncentrować na sobie uwagę , zachęcić do zabawy, uatrakcyjnić długotrwałe zajęcia, przełamać lęk przed kontaktem ze światem zewnętrznym.

Udostępnij artykuł lub polub go!

Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw mających służyć podstawowemu celowi dogoterapii: rozwojowi dziecka, pobudzeniu jego zmysłów i pozytywnych emocji.

Zajęcia autorskie

Nauka czytania

Dzieci czytając specjalnie przygotowanemu do tego rodzaju zajęć psu poprawiają swoje umiejętności czytania ze zrozumieniem, przełamują lęki przed czytaniem innym na głos i czerpią faktyczną przyjemność z kontaktu ze zwierzęciem.

Czytanie bajek dzieciom

Metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies.

Prowadzenie zajęć z udziałem psa ma na celu między innymi:

 • przełamanie bariery lęku przed kontaktem z psem,
 • akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu,
 • nawiązanie i pogłębianie kontaktu z psem,
 • kształtowanie pozytywnych emocji dziecka,
 • pobudzanie zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku i węchu,
 • koncentrację uwagi,
 • rozpoznawanie części ciała człowieka i psa,
 • podejmowanie różnych form działań ruchowych w obecności psa i w kontakcie z nim,
 • naukę relaksacji w obecności psa,
 • umożliwienie dziecku wykonywanie wybranych czynności pielęgnacyjnych przy psie,
 • jeżeli to możliwe – rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa oraz nazywanie własnych emocji,
 • wykonywanie czynności porządkowych w kontakcie z psem, – uczenie zasad bezpiecznego postępowania z psem, itp.

Korzyści płynące z dogoterapii

 • przynosi radość i wywołuje uśmiech,
 • pozwala rozwijać kontakty społeczne,
 • poprawia komunikację,
 • pozwala myśleć o czymś innym niż własna osoba, wiek, choroba.
 • stymuluje ruch i aktywność, samodzielność i odpowiedzialność,
 • daje możliwość okazania uczuć,
 • wytwarza swoistą więź: człowiek – zwierzę,
 • podwyższa pewność siebie, nadaje życiu sens,
 • pomaga zdobyć nowych przyjaciół,
 • ułatwia przejść przez samotność, chorobę i depresję,
 • rozwija funkcje poznawcze, koncentrację uwagi, orientację przestrzenną,
 • uczy samoakceptacji.

Rodzaje zajęć z dogoterapii

 • nauka postępowania z psem
 • poznawanie budowy ciała psa
 • poznawanie potrzeb psa
 • ćwiczenia i zabawy sprawnościowe
 • elementy tresury
 • spacery z psem
 • poznawanie zwyczajów i upodobań psów
 • poznawanie różnych ras
 • dla chętnych i zainteresowanych przygotowanie i udział w wystawie psów

Ćwiczenia rozwijające

 • ośmielenie,
 • poznanie uczestników,
 • kontakt z psem,
 • rozwijanie mowy czynnej,
 • wytworzenie nawyku witania się
 • stymulują rozwój sprawności ruchowej, (rzuty, spacery, pielęgnacja)
 • doskonalenie percepcji wzrokowej,
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • budowanie poczucia własnej wartości, zdecydowania, odniesienie sukcesu,
 • kształcenie wytrwałości,

Zajęcia edukacyjne

 • wzbogacanie słownictwa, budowanie zadań,
 • doskonalenie orientacji stronnej,
 • doskonalenie pamięci,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • doskonalenie głośnego wypowiadania się,
 • kształcenie umiejętności podejmowania decyzji,
 • umiejętność wyrażania własnego zdania,

Odpoczynek

 • rozładowanie emocji,
 • ośmielenie w bliskim kontakcie z psem,
 • wzbogacanie słownictwa, nazywanie stanów emocjonalnych,
 • rozwijanie motoryki dużej,
 • doskonalenie zmysłu dotyku – słuchanie bicia serca, dotykanie zimnego nosa, oddechu itp

Pielęgnacja

 • doskonalenie znajomości budowy ciała psa i człowieka,
 • kształcenie umiejętności pielęgnacji psa,
 • rozwijanie sprawności i delikatności ruchów,

Zapraszamy do skorzystania z oferty wyjątkowych zajęć tematycznych. Szczegóły omówimy telefonicznie 534 701 626 lub mailowo warsztaty (@) skladowa.net

POWRÓT